×
Wyszukaj w serwisie

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie   o   obowiązującym   stanie   prawnym oraz o przysługujących  prawach i obowiązkach,  w  tym w  związku  z  toczącym  się  postępowaniem  przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism   procesowych   w   toczącym   się   postępowaniu przygotowawczym  lub  sądowym  i  pism  w  toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub  ustanowienie  pełnomocnika  z  urzędu  w  różnych  rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna  pomoc  prawna  nie  obejmuje  spraw  związanych z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  z  wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności

Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie

 

Inne informacje

 

Porady co  do  zasady  udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.
Osoby,  które  ze  względu  na  niepełnosprawność  ruchową  nie  są w  stanie  przybyć  do  punktu  lub  osoby  doświadczające  trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez  telefon  lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem telefonu: 77 440 17 97 lub za    pośrednictwem    poczty    elektronicznej: starostwo@powiatstrzelecki.pl

 

Pomoc prawna udzielana jest w każdą środę, w godzinach od 11:30 do 15:30 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy.

Pomocy prawnej udzielać będzie adwokat Marcin Kotwica, a w razie niemożności świadczenia pomocy prawnej przez wyżej wskazana osobę zastępstwo będzie wykonywane przez jedna z niżej wymienionych osób:

  1. radcę prawnego - Barbarę Zwierzewicz
  2. aplikanta adwokackiego - Mateusza Łuczaka

Piotr Pyka

Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta Gminy

PDFKarta informacyjna poradnictwa i harmonogram udzielania nieodpłatnych porad prawnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 r..pdf

 

 


Liczba wyświetleń podstrony: 7264