Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Jemielnica Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Jemielnica”.

Konsultacje społeczne
projektu „Strategii Rozwoju Gminy Jemielnica”.


Zapraszamy mieszkańców Gminy Jemielnica do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag do treści projektu Strategii Rozwoju Gminy Jemielnica dostępnego poniżej.

Konsultacje będą prowadzone w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia wraz z projektem dokumentu na stronach internetowych Gminy Jemielnica www.jemielnica.pl oraz www.bip.jemielnica.pl.

Konsultacje projektu trwają od 29 listopada 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.

Opinie i uwagi do projektu strategii można zgłaszać na dostępnym poniżej formularzu.

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej: wpisując w tytule korespondencji: „Konsultacje strategii” lub złożyć w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Jemielnica w terminie do 20 grudnia 2016 r.

Dodatkowo projekt Strategii Rozwoju Gminy Jemielnica oraz formularz (w formie papierowej) będzie dostępny w Referacie Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Jemielnica.

Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

 1. odniesienia do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
 2. dane kontaktowe osób zgłaszających uwagi.

Uwagi i opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.

Po upływie terminu wyznaczonego na zgłaszanie pisemnych uwag, opinii i propozycji do projektu Strategii zorganizowane zostanie zebranie konsultacyjne, które stanowić będzie forum wymiany uwag, opinii i propozycji zgłoszonych podczas konsultacji. Zebranie konsultacyjne będzie ostatnią okazją do zgłoszenia uwag do projektu Strategii. Konsultacje społeczne są ważne beż względu na ilość zgłoszonych uwag, opinii, i propozycji.

Konsultacje odbywają się na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), Zarządzenia Nr 164/16 Wójta Jemielnicy z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Jemielnica.


Metryczka
 • opublikowano:
  29-11-2016 14:54
  przez: Roman Sznajder
 • zmodyfikowano:
  01-12-2016 13:18
  przez: Roman Sznajder
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Jemielnica
  odwiedzin: 10038
Dane jednostki:

Urząd Gminy Jemielnica
47-133 Jemielnica
ul. Strzelecka 67
NIP: 756-187-79-80 REGON: 531413231
Numer konta: 58 8907 1018 2007 6000 3901 0029

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 500
fax: 77 46 23 510
e-mail: ug@jemielnica.pl
strona www: jemielnica.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 14982930
W tym miesiącu: 60
W tym dniu: 5