Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Jemielnica Biuletyn Informacji Publicznej

Montaż instalacji elektrycznej w zabytkowym spichlerzu w ramach realizacji operacji Zachowanie i ocalenie od zapomnienia dziedzictwa Cysterskiego w Jemielnicy

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


PDFZawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z informacją o ponownej ocenie ofert oraz zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf


 1. ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.zip
 2. PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiar.pdf
  PRDZałącznik nr 2 do SWIZ - Przedmiar.prd
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf
 6. DOCZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
  PDFZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf
 8. DOCZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc
  PDFZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  25-09-2018
  przez: Roman Sznajder
 • opublikowano:
  25-09-2018 13:31
  przez: Roman Sznajder
 • zmodyfikowano:
  20-12-2018 08:50
  przez: Justyna Klama
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Jemielnica
  odwiedzin: 1003
Dane jednostki:

Urząd Gminy Jemielnica
47-133 Jemielnica
ul. Strzelecka 67
NIP: 756-187-79-80 REGON: 531413231
Numer konta: 58 8907 1018 2007 6000 3901 0029

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 500
fax: 77 46 23 510
e-mail: ug@jemielnica.pl
strona www: jemielnica.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 14634632
W tym miesiącu: 63
W tym dniu: 2