Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Jemielnica Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie Gminy Jemielnica za 2018 r.

Komunikat II Przewodniczącego Rady Gminy Jemielnica
o przedstawieniu przez Wójta Gminy Jemielnica

Raportu o stanie Gminy Jemielnica za 2018 r.
i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

 

Uprzejmie informuję, iż uległ zmianie termin sesji, na której Rada Gminy będzie rozpatrywała raport o stanie gminy za 2018 r. Nowy termin sesji został ustalony na dzień 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 16:00.

W związku ze zmiana terminu sesji na termin późniejszy zmienia się także termin na składanie pisemnych zgłoszeń popartych podpisami 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie nad raportem. Zgłoszenia te będą przyjmowane do dnia 25 czerwca 2019 r. (wtorek) w sekretariacie Urzędu Gminy Jemielnica, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu Gminy.


Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Jemielnica
o przedstawieniu przez Wójta Gminy Jemielnica

Raportu o stanie Gminy Jemielnica za 2018 r.
i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 maja 2019 r. Wójt Gminy Jemielnica przedłożył Radzie Gminy Jemielnica - Raport o stanie gminy za 2018 r., który obejmuje podsumowanie działalności Wójta za 2018 r., w szczególności z realizacji polityk, programów i strategii, uchwał RG.

Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas czerwcowej sesji 24 czerwca 2019 r. na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Raport na sesji absolutoryjnej rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Jemielnica. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Jemielnica wotum zaufania.

Mieszkaniec, który zechce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Jemielnica, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału
w debacie. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców gminy Jemielnica do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 21 czerwca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Jemielnica, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu Gminy.

                                                                                                          Norbert Jaskóła
Przewodniczący
Rady Gminy Jemielnica

 

PDFRAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 R.pdf

DOCXZGŁOSZENIE UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  31-05-2019
  przez: Roman Sznajder
 • opublikowano:
  31-05-2019 09:56
  przez: Roman Sznajder
 • zmodyfikowano:
  11-06-2019 14:22
  przez: Roman Sznajder
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Jemielnica
  odwiedzin: 1082
Dane jednostki:

Urząd Gminy Jemielnica
47-133 Jemielnica
ul. Strzelecka 67
NIP: 756-187-79-80 REGON: 531413231
Numer konta: 58 8907 1018 2007 6000 3901 0029

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 500
fax: 77 46 23 510
e-mail: ug@jemielnica.pl
strona www: jemielnica.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 14905704
W tym miesiącu: 124
W tym dniu: 5