Przejdź do treści strony WCAG

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa terenowych pomocy dydaktycznych do przyszkolnego ogrodu w ramach realizacji zadania „Odkrywamy Świat Przyrody – projekt edukacji ekologicznej z wykorzystaniem ścieżki edukacyjno – przyrodniczej”.

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 01.10.2019 r.

dot. zakupu i dostawy terenowych pomocy dydaktycznych do przyszkolnego ogrodu
w ramach realizacji zadania „
Odkrywamy Świat Przyrody – projekt edukacji ekologicznej
z wykorzystaniem ścieżki edukacyjno – przyrodniczej”, dotowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

I. Podmiot prowadzący zapytanie ofertowe

Gmina Jemielnica

ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica

NIP: 756-18-77-980

REGON: 531413231

II. Określenie przedmiotu zapytania
PDFZapytanie ofertowe dotyczące dostawy i zakupu pomocy dydaktycznych.pdf

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu zapytania

Oferent prześle Gminie Jemielnica wypełniony formularz ofertowy (DOCXformularz ofertowy dotyczący zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych.docx) propozycję cenową wraz z ofertą szczegółową i dodatkowymi informacjami, mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 08.10.2019 r., do godziny 10:00 na adres e-mail: szkopiotrowka@poczta.onet.pl 

 

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Barbara Prokopiak tel. 774632335 e-mail: szkopiotrowka@poczta.onet.pl