Przejdź do treści strony WCAG

137. UCHWAŁA NR XXII/137/04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 listopada 2004 r.

U C H W A Ł A NR XXII/137/04
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 17 listopada 2004 r.


w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psa