Przejdź do treści strony WCAG

093. UCHWAŁA NR XVI.93.04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 marca 2004 r.

U C H W A Ł A NR XVI/93/04
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 22 marca 2004 r.


w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy