Przejdź do treści strony WCAG

083. UCHWAŁA NR XIV/83/03 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 grudnia 2003 r.

U C H W A Ł A NR XIV/83/03
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 30 grudnia 2003 r.


w sprawie zmiany uchwały , w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.