Przejdź do treści strony WCAG

155. UCHWAŁA NR XXV/155/05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 31 stycznia 2005 r.

U C H W A Ł A NR XXV/155/05
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 31 stycznia 2005 r.


w sprawie zaciągnięcia pożyczki