×
Wyszukaj w serwisie

Południowo-zachodni szlak cysterski

naglówek-POŁUDNIOWO-ZACHODNI SZLAK CYSTERSKI.jpeg

„DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Beneficjent: Gmina Jemielnica

020_jemielnica_kosciol_04_zew.jpeg

Tytuł projektu: POŁUDNIOWO-ZACHODNI SZLAK CYSTERSKI

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”

Nr umowy o dofinansowanie: POIG.06.04.00-00-012/10 z dnia 30.09.2010 r.

Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Projekt „Południowo-zachodni Szlak Cysterski” jest realizowany na terenie 4 województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego w partnerstwie 16 jednostek samorządu terytorialnego i 4 Regionalnych Organizacji Turystycznych działających na obszarze ww. województw, łącznie 20 podmiotów.

DSC00108.jpeg
Zadania inwestycyjne w ramach Projektu:

 • budowa 21 parkingów przy obiektach pocysterskich o łącznej powierzchni: 49 980,47 m²,
 • budowa 15 sanitariatów,
 • budowa 9 Punktów Informacji turystycznej,

Łączny całkowity koszt inwestycji: 29 297 541,30 PLN
Łączny koszt kwalifikowany inwestycji: 24 149 420,82 PLN

Zadania sieciowe w ramach Projektu (realizowane przez Lidera Projektu):

 • budowa infokiosków – 49 instalacji,
 • oznakowanie obiektów pocysterskich  -160 sztuk,
 • oznakowanie drogowe – Znaki: E22a, E22b, E22c – 400 sztuk,
 • wytyczenie przebiegu szlaku głównego i pętli lokalnych,
 • badania ilościowe i jakościowe ruchu turystycznego,
 • ewaluacja i audyt projektu,
 • promocja krajowa i zagraniczna,
 • przygotowanie ekspertyz i studium wykonalności,

Łączny koszt zadań sieciowych: 5 573 131,00 PLN

Gmina Jemielnica – Partner Projektu, zakończyła realizację zadań określonych w ramach Projektu pn. „POŁUDNIOWO-ZACHODNI SZLAK CYSTERSKI”
Koszt wydatków kwalifikowanych zadań ogółem - 708 825,48 PLN:
Wartość dofinansowania na poziomie 85% - 602 501,73 PLN
Wartość wkładu własnego Gminy na poziomie 15% - 106 323,83 PLN


Zadania zrealizowane w ramach Projektu:

 1. Przebudowa pomieszczeń parteru istniejącego niezamieszkanego lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiejskiej 65 z przeznaczeniem na Punkt Informacji Turystycznej dla obsługi turystów odwiedzających Jemielnicę. Do lokalu prowadzi niezależne wejście z zewnątrz, z poziomu terenu umożliwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych. Przedmiotowy lokal jest częścią budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zabytkowym spichlerzem. Punkt Informacji Turystycznej został wyposażony: w sprzęt komputerowy, w meble biurowe, gabloty ekspozycyjne, aneks kuchenny oraz utworzona została sala multimedialno-konferencyjna.

Punkt Informacji Turyst. - koszt wydatku kwalifikowanego zadania ogółem - 161 388,96 PLN:
Wartość dofinansowania na poziomie 85% - 137 180,62 PLN
Wartość wkładu własnego Gminy na poziomie 15% - 24 208,34 PLN;

 


Wyposażenie PIT - koszt wydatku kwalifikowanego zadania ogółem - 79 806,35 PLN:
Wartość dofinansowania na poziomie 85% - 67 835,40 PLN
Wartość wkładu własnego Gminy na poziomie 15% - 11 970,95 PLN;

 

 1. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z wewnętrzną drogą dojazdową dla obsługi turystów odwiedzających Jemielnicę oraz osób uczestniczących w nabożeństwach w położonym w pobliżu kościele. Na parkingu zapewniono 49 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5,0m oraz 4 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 4,0x5,0m, specjalnie oznakowane i usytuowane w najbliższej odległości od obiektów pocysterskich. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

Parking - koszt wydatku kwalifikowanego zadania ogółem – 298 984,08 PLN:
Wartość dofinansowania na poziomie 85% - 254 136,47 PLN
Wartość wkładu własnego Gminy na poziomie 15% - 44 847,61 PLN;

IMG_4314.jpegIMG_4320.jpeg

 1. Budowa ogólnodostępnej toalety publicznej, która jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta publiczna - koszt wydatku kwalifikowanego zadania ogółem – 139 496,17 PLN:
Wartość dofinansowania na poziomie 85% - 118 571,74 PLN
Wartość wkładu własnego Gminy na poziomie 15% - 20 924,43 PLN;

IMG_4319.jpeg

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową, toaleta publiczna oraz Punkt Informacji Turystycznej zlokalizowane są w Jemielnicy przy ul. Wiejskiej 65, na działce  nr 788/2.
Działka nr 788/2 mieści się w strefie „A” ochrony konserwatorskiej, wszelakie roboty budowlane prowadzone były zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków i opiece nad zabytkami a w szczególności pod nadzorem konserwatorskim i uzgodnieniem ze służbami ochrony zabytków (Wojewódzki Konserwator Zabytków).


Na terenie Gminy Jemielnica zlokalizowany został system infokiosków:

 • Świetlica Wiejska Centawa ul. Powstańców Śl. 13 (nr dz. 391/13).
 • Punkt Informacji Turystycznej ul. Wiejska 65, Jemielnica (nr dz. 788/2).
 • Urząd Gminy Jemielnica ul. Strzelecka 67 (nr dz. 394).
 • Świetlica Wiejska Barut ul. Wiejska 65 (nr dz. 167).
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Piotrówka ul. Kościuszki 101 (nr dz. 567).
 • Publiczne Gimnazjum Jemielnica ul. Szkolna 24 (nr dz. 3091/1).

 Główne cele projektu zakładają:

 • podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości uczestniczących w projekcie,
 • promocję w kraju i zagranicą cysterskiego dziedzictwa kulturowego związanego z Polską,
 • wydłużenie czasu przebywania turystów w regionie,
 • rozwój gospodarczy terenów wiejskich w oparciu o dziedzictwo kulturowe i turystykę.


Unikatowość szlaku polega na:

 • randze historycznej obiektów na szlaku,
 • spięciu rozproszonego dziedzictwa kulturowego i stworzeniu liniowego, ponadregionalnego, kompletnego produktu turystycznego,
 • spójnych znakach identyfikacji wizualnej,
 • wyposażenie szlaku w system infokiosków i stworzenie strony internetowej,
 • wykorzystaniu systemu GPS i bazy POI,
 • wykreowaniu nowego ponadregionalnego, liniowego produktu turystycznego.


Całkowita wartość projektu – 36 803 890 ,48 PLN
Całkowita wartość wkładu własnego Partnerów – 9 998 077,98 PLN

Koszty kwalifikowane dla Projektu wynoszą – 31 536 250,00 PLN:

 • Dofinansowanie na poziomie 85% - 26 805 812,50 PLN
 • Koszty kwalifikowane wkładu własnego Partnerów 15% - 4 730 437,50 PLN


 

mapka-POŁUDNIOWO-ZACHODNI SZLAK CYSTERSKI.jpeg

Przydatne linki – informacje o projekcie:

 

stopka-POŁUDNIOWO-ZACHODNI SZLAK CYSTERSKI.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 65619