×
Wyszukaj w serwisie

Zabudowa ul. Wiejskiej o zabytkowym układzie urbanistycznym

Wieś Jemielnica należy do najstarszych miejscowości ziemi strzeleckiej. Na układ jej pierwotnej zabudowy miało wpływ założenie w drugiej połowie XIII w. Opactwa Cystersów.  Przykładem tradycyjnej opolskiej zabudowy bez wątpienia jest ul. Wiejska w Jemielnicy.  W czasach pruskich rygor budowlany ukształtował zabudowę wsi jako zwarty, leżący w jednej linii układ domów na rzucie prostokąta, ustawionych szczytem do drogi, gdzie budynki mieszkalne leżały w jednym ciągu z budynkami gospodarczymi i inwentarskimi. Podwórka często zamykały stodoły z charakterystycznym wysokim, dwuspadowym dachem.  W ten sposób powstaje w miejscowości charakterystyczne wnętrze - ascetyczne, gdy ściany budynków połączone ogrodzeniami przechodzą w płaszczyznę drogi.