×
Wyszukaj w serwisie

Jarmark Cysterski

Jarmark Cysterski przybliża gościom imprezy rzeczywistość średniowiecznej Jemielnicy w epoce Cystersów, wprowadzając ich zarazem w niezwykły świat tętniący życiem osady handlowej oraz prezentując ówczesne rzemiosło, walki, muzykę i tańce. Impreza odbywa się 1 maja w zabytkowym centrum wsi. Celem imprezy jest przeniesienie uczestników w odległe czasy średniowiecza. Program wzbogacają warsztaty dla dzieci z pisania gęsim piórem, czerpania papieru, garncarstwa itp. Nie brakuje również programu artystycznego przygotowanego przez uczniów ze szkół z Jemielnicy. W spichlerzu można podziwiać wystawy tematyczne. Impreza wprowadza gości w świat średniowiecznych jarmarków, miejsca, gdzie spotykali się ludzie ze wszystkich stron świata. Całość ma na celu pokazanie dawnego życia w cysterskiej wsi.