×
Wyszukaj w serwisie

Związek Kombatantów (Kriegerverein)

Bardzo popularne w Niemczech były związki wojackie weteranów lub bractwa kurkowe. W Piotrówce (Petersgrätz) Związek Kombatancki założono 22 marca 1903r. na spotkaniu w restauracji u Rosenbauma. Do związku należeli kombatanci z kilku wiosek. Pierwszy zarząd działał w następującym składzie: nadleśniczy, kapitan Landwery, Raabe – przewodniczący, główny nauczyciel z Piotrówki, Karl Karliczek – sekretarz, leśniczy Bodinek z Łazisk – sekretarz, nauczyciel Piwowarski z Wierchlesia – skarbnik oraz Adolf Fischer – skarbnik. Ponieważ pełnione funkcje się dublowały, podział zarządu wyglądał nieco dziwacznie. Było to spowodowane faktem, że związek był podzielony na dwa okręgi: Wierchlesie i Jemielnica. Należało do niego około 70 osób.

Członkami Zarządu byli: pastor Steckel z Piotrówki, inspektor Ulrich z Jemielnicy, Paul Nowak, oberżysta Paul Mainka z Jemielnicy, kontroler mięsa Friedrich Nowak, gońcem, czyli tzw. łącznikiem związku był urzędnik Kalla z Wierchlesia. Co miesiąc odbywały się zebrania – zawsze w innej miejscowości. Były one organizowane na przemian – raz w Jemielnicy, potem w Piotrówce i następnie w Wierchlesiu.

zwiazek wojenny.jpeg

W lipcu 1907r. Związek Kombatancki otrzymał sztandar. W uroczystościach jego poświęcenia brało udział wielu znakomitych gości: starosta strzelecki von Alten, przewodniczący Powiatowego Związku Kombatanckiego, radca sądowy Herden, wielu oficerów z powiatu, urzędnik z Jemielnicy i pastor Max Müller.

W lipcu 1909r. przewodniczący zrzekł się funkcji z powodu przeprowadzki. Na jego miejsce został wybrany nadleśniczy Rour. W grudniu 1911r. przewodniczącym związku został nadleśniczy Hermann, a od 1913r. obowiązki pełnił nauczyciel Karl Karliczek.

Po wybuchu wojny w 1914r. pierwszym przewodniczącym został nadleśniczy Maul. W czasie wojny zwołano jedynie kilka zebrań. Było to spowodowane tym, że większość członków była na froncie wojennym. Mimo to związek cały czas był w kontakcie ze swoimi członkami, służąc pomocą, m.in. przekazując im dary. Po zakończeniu wojny w 1918r. nie od razu odtworzono struktury związku.

Dopiero w 1926r. związek rozpoczął ponownie swoją działalność. Przewodniczącym znów został kierownik szkoły, Karl Karliczek. Do związku należeli głównie weterani wojenni. Głównym celem związku było wystawienie pomników pamięci dla poległych w I wojnie światowej oraz pomoc weteranom. W Piotrówce pomnik poświęcony poległym w I wojnie światowej odsłonięto i poświecono 27 września 1931r. w pobliżu kościoła. Wcześniej związek zgromadził potrzebne fundusze.

W Jemielnicy (Himmelwitz) Związek Kombatantów powstał pod koniec lat 20. XX wieku. Inicjatorem był Alfons Schubert – kierownik niemieckiej szkoły ludowej. W czasie I wojny światowej służył jako porucznik i został wysoko odznaczony. Otrzymał m.in. Krzyż Żelazny II i I klasy oraz Order Domu Hohenzollernów. W czasie powstań śląskich walczył po stronie niemieckiej. Za zasługi w obronie niemieckiego Śląska został odznaczony Śląską Odznaką Orła I i II stopnia.

W Jemielnicy pomnik poświęcony poległym w czasie I wojny światowej (1914-1918) został odsłonięty i poświęcono w dniu 22.08.1932r. W szeregach Związku Kombatantów była liczna grupa osób odznaczonych wysokimi odznaczeniami, m.in. Krzyżem Żelaznym I i II klasy, Krzyżem Honorowym ufundowanym przez prezydenta Paula von Hindenburga, noszonego jako wstążkę przypinaną do świątecznego stroju. Krzyżem Honorowym odznaczano osoby walczące na wojnie i członków rodziny zmarłego oraz wieloma innymi za zasługi wojenne. Najstarszym członkiem związku był Frey, uczestnik wojny prusko – francuskiej w 1870/71 roku. Zmarł w bardzo sędziwym wieku.

W Jemielnicy działało także Bractwo Strzeleckie. We wsi odbyło się kilka spotkań i zawodów strzeleckich. Wiemy na pewno, że w 1930r. królem strzeleckim został właściciel karczmy Josef Kostyra. Do bractwa należało kilkanaście osób. Nie wiadomo czy Bractwo Strzeleckie działało przy Związku Kombatantów. Po 1933r. związek nadal istniał. Działalność związku została przerwana w 1945r. po wkroczeniu do Jemielnicy żołnierzy radzieckich. Sztandar i dokumenty związku prawdopodobnie zaginęły lub zostały zniszczone.

kreigerverein.jpeg

Źródło: P. Smykała, P. Michalik, Jemielnica - dzieje wsi i parafii, Wydawnictwo MS, Opole, Jemielnica 2014