×
Wyszukaj w serwisie

Wykaz rachunków bankowych Gminy Jemielnica

WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH
GMINY JEMIELNICA


BS Leśnica F/Jemielnica


58 8907 1018 2007 6000 3901 0029

Na w/w rachunek należy dokonywać wpłat wyłącznie z tytułu:

- podatków,

- opłaty skarbowej,

- czynszu, najmu,

- opłat za zajęcie pasa drogi,

- zezwolenie na sprzedaż alkoholu,

- opłata za korzystanie ze środowiska,

- kosztów upomnień, odsetek dotyczących powyższych tytułów,


79 8907 1018 2007 6000 3901 0039

Na w/w rachunek należy dokonywać wyłącznie wpłat z tytułu:

- opłat za wywóz odpadów komunalnych (śmieci),

- kosztów upomnień, odsetek dotyczących w/w opłat,


27 8907 1018 2007 6000 3901 0005

Na w/w rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

- udostępnienia danych osobowych,

- wpłaty US z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych


38 8907 1018 2007 6000 3901 0001

Na w/w rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

- wadium


 

 

 

 

 


Liczba wyświetleń podstrony: 13825