×
Wyszukaj w serwisie
  • >
  • >

Herb

1. Barwy tarczy herbu

Dwa podłużne pasy o jednakowej szerokości: górny barwy złotej (żółtej), a dolny barwy błękitnej (niebieskiej).

Zastosowane barwy są barwami heraldycznymi książąt piastowskich z Opola. Jeden z nich książę Kazimierz II w 1225 roku wydał w Jemielnicy dokument, który dotyczył mieszkańców Gąsięcina. Jemielnica była wtedy nowo założoną wioską "nova villa" - nowa wieś, a książę Kazimierz II był władcą na jej obszarze. Osadnicy z Frankonii, którzy zakładali Jemielnicę z pewnością musieli uzyskać właśnie od księcia zgodę na osiedlenie się. Stąd barwy mają przypominać te wydarzenia.

Herb Gminy Jemielnica.png

2. Symbolika i barwy godła herbu

Na tarczy herbowej, dwubarwnej umieszczono godło składające się z czterech elementów:

a) Centralne miejsce tarczy zajmuje postać mnicha z Zakonu Ojców Cystersów. Zakonnik w biało czarnym habicie bez nakrycia głowy trzyma w rękach krzyż symbolizujący krzewienie wiary chrześcijańskiej wśród mieszkańców Jemielnicy i okolic.

Cystersi byli obecni w Jemielmnicy od przełomu lat 1286/87 aż do 1810 roku - czyli ponad pół tysiąca lat. Obecność Cystersów była powodem do wzrostu rangi Jemielnicy i jej okolic. Oprócz krzewienia wiary wnieśli Cystersi nieoceniony wkład w rozwój kultury rolnej całej okolicy.

Materialna i duchowa kultura Cystersów wywarła swoje wielkie piętno na dziejach gminy Jemielnica. Nie może zatem budzić zastrzeżeń obecność mnicha cysterskiego na tarczy herbowej, tym bardziej, że w nazewnictwie współczesnej gminy Jemielnica niegdzie nie spotyka się Cystersów ( brak takiej nazwy ulicy czy placu). Nawet tak wybitny Jemielniczanin, jakim był kompozytor cysterski Jan Nucjusz nie doczekał się upamiętnienia, nie licząc skromnej tablicy na starym kościele.

b) Snop zboża w kolorze złotym (żółtym), który umieszczono po lewej ręce mnicha cysterskiego ma dwa znaczenia: po pierwsze obrazuje krzewienie kultury rolnej przez Cystersów, po drugie wskazuje na podstawowe zajęcia ludności gminy czyli rolnictwo. W gminie przeważa produkcja zbóż. Zasadniczo chodzi jednak o rolniczy charakter gminy Jemielnica.

c) Po prawej ręce mnicha cysterskiego umieszczono dolny fragment wysokiego drzewa (topola). Pień drzewa i dwa konary z listkami oraz dwie jemioły w kolorze zielonym.

W gminie spotyka się często na drzewach (topole, wierzby i inne) roślinę zieloną, która jest półpasożytem - o nazwie jemioła. Nasiona tych roślin przenoszą ptaki. Drzewa z jemiołami są do tego stopnia charakterystyczne, że już w średniowieczu oprócz łacińskiej nazwy wsi zaczęto używać polską wziętą właśnie od słowa jemioła. Tak więc chodzi tutaj o wprowadzenie na tarczę herbową symbolu nazwy stolicy gminy.

d) Nad konarami drzewa błękitne niebo

Najstarsza, łacińska nazwa Gemelnice i późniejsza Himmelwitz zasadniczo odnoszą się do elementu przepięknego nieba nad gminą. W dowolnym znaczeniu jest tu mowa o kawałku nieba bądź niebiańskim żarcie. Zasadniczo chodzi o podkreślenie wielkości tradycji gminy, ponieważ oprócz elementów polskich spotykamy też niemieckie, łacińskie i czeskie, a syntezą tego wszystkiego jest piękna gwara śląska.

3. Podsumowanie

W przedstawionym herbie zebrano w jednolite ramy ponad 770 lat Jemielnicy i okolic. Barwy tarczy łączą gminę z dziejami Górnego Śląska, postać mnicha cysterskiego z kulturą europejską, snop zboża wskazuje na rolniczy charakter gminy, a jemioła i kawał błękitnego nieba przypominają o wielokulturowości mieszkańców dzisiejszej gminy Jemielnica.Podstrona jest w trakcie wypełniania.


Liczba wyświetleń podstrony: 42177