×
Wyszukaj w serwisie

Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

W dniu 13 grudnia 2017 r. Gmina Kędzierzyn-Koźle – jako lider projektu, podpisała w imieniu partnerów – Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, umowę o dofinansowanie projektu pn. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Gmina Jemielnica w ramach projektu realizuje zadanie pn. Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z zapleczem LZS w Piotrówce, wraz z wymianą źródła ciepła (pompa ciepła) oraz wymianą dachu. Zadanie obejmuje wykonanie prac budowlano-montażowych. Wartość zadania wynosi 1 403 580,32 zł, z czego koszty kwalifikowane to 1 271 302,31 zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wynosi - 470 771,48 zł.

Umowa-Piotrówka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 8932