Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XVIII

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica.pdf (113,43KB)

   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2019 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r..pdf (117,60KB)
   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jemielnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2019 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r..pdf (124,43KB)

   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2019 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2019 r..pdf (229,67KB)

   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2028.
  PDFProjekt uchwały sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2028.pdf (763,66KB)

   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budzicie Gminy Jemielnica na 2020 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica NA 2020 R..pdf (493,92KB)
   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jemielnica na lata 2020 – 2025.
  PDFProjekt uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2020 - 2025.pdf (285,54KB)
   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jemielnica na lata 2020 – 2025.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jemielnica.pdf (359,83KB)
   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w przedmiocie przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złozonej w interesie publicznym w przedmiocie przyjecia przez Rade Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców.pdf (232,09KB)
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym, w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej.pdf (230,38KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Jemielnica z Gmina Strzelce Opolskie w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.
  PDFProjekt uchwały w sprawie w sprawie współdziałania Gminą Jemielnica z Gminą Strzelce Opolskie w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.pdf (117,80KB)