×
Wyszukaj w serwisie

Infrastruktura

Władze gminy podejmują wiele działań zmierzających do poprawy infrastruktury komunalnej.

Wszystkie miejscowości gminy zostały wyposażone w wodociąg, który posiada studnię głębinową o dużym zapasie wody. Priorytetowym zadaniem jest ochrona środowiska. Obecnym, najważniejszym zamierzeniem w tym zakresie jest budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. W tej chwili trwają prace koncepcyjno-projektowe.

Na terenie gminy istnieje zorganizowany, zbiorowy wywóz śmieci. Istnieje sieć telefoniczna zaspokajające potrzeby mieszkańców.

Wiele inwestycji takich jak drogi, chodniki, kanalizacja deszczowa zostało już zrealizowanych w niektórych sołectwach.

Wiele uczyniono dla poprawy bazy lokalowej placówek oświatowych:
  • rozbudowano budynek Nr 3 Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce;
  • wybudowano wielofunkcyjną salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jemielnicy oraz przeprowadzono remont kapitalny tejże szkoły wraz z małą architekturą i zagospodarowaniem terenu;
  • wiele drobniejszych remontów przeprowadzono także w pozostałych placówkach oświatowych;
  • wybudowano budynek Publicznego Gimnazjum;

Liczba wyświetleń podstrony: 31348