×
Wyszukaj w serwisie

Projekt Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi - Gmina Jemielnica

pl-cz.jpeg

Harmonogram:

Początek: październik 2010 (przygotowanie dokumentacyjne)

Koniec: listopad 2011 (zakończenie fizycznej realizacji i rozliczenie)

 

Terminy poszczególnych działań w ramach projektu – do ustalenia z partnerami czeskim i polskim

Partnerzy:
Gmina Kolonowskie
Hranická Rozvojová Agentura,

Wartość całkowita: 43 057,43 € (172 229,72 PLN)
Dotacja z UE: 29 545,26 € (118 181,04 PLN)
Dotacja z Budżetu Państwa: 3 477,41 € (13 909,64 PLN)
Wkład własny: 10 034,76 € (40 139,04 PLN)

Charakterystyka:
Projekt jest przedsięwzięciem które polegać będzie na organizacji imprez cyklicznych (rajd rowerowy wraz z piknikiem co dwa lata) oraz na remoncie oznakowania istniejących tras rowerowych oraz wytyczeniu nowych odcinków (oznakowanie z blachy stalowej na słupkach drewnianych i stalowych oraz malowane na drzewach) i budowie otwartej drewnianej szkieletowej wiaty odpoczynkowo-rekreacyjnej przeznaczonej m.in. na cele ww imprezy.

W ramach inicjatywy rozpoczęcia nawiązywania kontaktów i współpracy z czeskimi partnerami projekt przewiduje zorganizowanie wspólnego rajdu rowerowego w którym wezmą udział przedstawiciele społeczności lokalnej oraz goście z Republiki Czeskiej, na zakończenie którego odbędzie się impreza podsumowująca projekt i stanowiąca punkt wyjścia do rozwijania dalszej współpracy:

  • zorganizowany pod nowowybudowaną wiatą w Gąsiorowicach uroczysty piknik z poczęstunkiem, grami i zabawami dla starszych i młodszych oraz prezentacją walorów  turystycznych, historycznych i kulturowych Gminy ze szczególnym uwzględnieniem dziejów wspólnoty Braci Czeskich osiadłych i żyjących na terenie Gminy.
  •  wykonanie remontu oznakowania tras rowerowych nr 18, 161, 163 i 165 wraz ze zmianą przebiegu trasy nr 18;
  •  wytyczenie nowych odcinków tras nr 161, 162, 179 i 180 w granicach Gminy
  •  budowę drewnianej wiaty odpoczynkowo rekreacyjnej przeznaczonej do realizacji ww imprezy cyklicznej.

Działania:

I. Przygotowanie dokumentacyjne projektu:

1. przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji projektu (projekt oznakowania tras rowerowych, projekt techniczny budowy wiaty odpoczynkoworekreacyjnej).
 

II. Działania inwestycyjne:
1. wykonanie remontu oznakowania tras rowerowych nr 18, 161, 163 i 165 wraz ze zmianą przebiegu trasy nr 18; wytyczenie nowych odcinków tras nr 161, 162, 179 i 180 w granicach Gminy
2. budowa wiaty odpoczynkoworekreacyjnej.
3. nadzór inwestorski podczas prowadzonych robót budowlanych (nadzór inwestorski przy remoncie istniejących i wyznaczaniu nowych ścieżek rowerowych, nadzór inwestorski przy budowie wiaty)
 

III. Działania w ramach rajdu i pikniku:
1. zaangażowanie tłumacza symultanicznego do tłumaczenia prezentacji walorów turystycznych, historycznych i kulturowych Gminy podczas pikniku oraz wspomagania wzajemnego porozumienia między uczestnikami imprezy.
2. zaangażowanie prelegentów dokonujących prezentacji walorów turystycznych, historycznych i kulturowych Gminy ze szczególnym uwzględnieniem dziejów wspólnoty Braci Czeskich osiadłych i żyjących na terenie Gminy podczas pikniku
3. zakwaterowanie gości zagranicznych (20 osób x 2 noclegi);
4. kolacja powitalna (40 osób);
5. catering dla uczestników rajdu (40 osób);
6. poczęstunek w trakcie pikniku (40 osób);
7. ubezpieczenie imprezy;
8. wynajem środków transportu lokalnego;
9. zabezpieczenie medyczne rajdu;
10. zakup niezbędnych ze względu bezpieczeństwa ostrzegawczych kamizelek odblaskowych z nadrukiem promocyjnym dla uczestników rajdu (40 osób);
11. zakup pamiątkowych plakietek promocyjnych dla uczestników imprezy (40 osób)
12. zakup nagród dla uczestników imprezy - 775,00 € (medale pamiątkowe: 40 osób; puchary: 3 osoby, upominki - np przewodniki turystyczne opolszczyzny, książki itp: 20 osób).
 

IV. Działania promocyjne:
1. wydanie ulotek promocyjnych (300 szt).
2. zakup tablicy informującej o dofinansowaniu projektu ze środków UE z montażem przy wiacie odpoczynkoworekreacyjnej (1 szt.).


Liczba wyświetleń podstrony: 26824