×
Wyszukaj w serwisie

Bezzwrotne Wsparcie Budownictwa z Funduszu Dopłat

RzFD.png

Gmina Jemielnica realizuje zadanie DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA w ramach Programu  Bezzwrotnego Wsparcia na Budownictwo Komunalne i Socjalne, pochodzącego ze środków Funduszu Dopłat

Przebudowa budynku mieszkalnego w Łaziskach będącego własnością Gminy Jemielnica

  • Informacja o dofinansowaniu: ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
  • Nazwa programu: Program Bezzwrotnego Wsparcia na Budownictwo Komunalne i Socjalne, pochodzącego ze środków Funduszu Dopłat
  • Nazwa zadania: Przebudowa budynku mieszkalnego w Łaziskach będącego własnością Gminy Jemielnica
  • Całkowita wartość zadania: 1 645 941,25 zł
  • Wartość finansowego wsparcia: 1 316 753,00 zł

Opis zadania:

Na podstawie zawartej w dniu 19 lipca 2023 r. umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Gmina Jemielnica uzyskała wsparcie z budżetu państwa z zakresu budownictwa komunalnego, obejmujące przebudowę budynku mieszkalnego i utworzenie 5 lokali mieszkalnych w Łaziskach, przy ul. Strzeleckiej 37.

Cała inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego budynku mieszkalno-usługowego i utworzenie 5 lokali mieszkalnych w Łaziskach. Na parterze budynku mieści się przedszkole oraz świetlica, natomiast na piętrze znajdują się lokale mieszkalne. W ramach dofinansowania z obecnie 3 lokali mieszkalnych powstanie 5 lokali mieszkalnych  stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.  

Zakres rzeczowy zadania obejmuje następujące roboty: 1. rozbiórka pokrycia i konstrukcji dachu, 2. rozbiórka ścian wewnętrznych – bez ścian szczytowych, 3. rozbiórka stropu między poddaszem i parterem, 4. rozbiórka schodów wewnętrznych prowadzących na poddasze – obie klatki schodowe, 5. wykonanie nowej, jednej klatki schodowej prowadzącej na poddasze, 6. wykonanie konstrukcji wsporczej dla nowego stropu nad parterem, tj. wykonanie stopy fundamentowej oraz słupa żelbetowego w pomieszczeniu świetlicy, 7. wykonanie nowego stropu nad parterem, 8. montaż konstrukcji dachu, 9. montaż pokrycia dachu, 10. murowanie ścian wewnętrznych na poddaszu, 11. montaż nowej stolarki okiennej na poddaszu, 12. montaż nowych instalacji wewnętrznych w poziomie poddasza i odtworzenie instalacji oświetleniowej na parterze, 13. roboty tynkarskie stropu nad parterem, 14. roboty tynkarskie ścian poddasza, 15. roboty posadzkowe na poddaszu, 16. roboty dociepleniowe i okładzinowe połaci dachu, 17. roboty okładzinowe z płytek ceramicznych ścian w pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach na poddaszu, 18. roboty malarskie, 19. montaż stolarki drzwiowej na poddaszu oraz wymiana drzwi zewnętrznych prowadzących do części mieszkalnej, 20. rozbiórka komina przechodzącego przez środek pomieszczenia świetlicy, 21. wykonanie nowego komina do wentylacji świetlicy, 22. zmiana sposobu wykonania konstrukcji wsporczej stropu nad świetlicą, 23. wykonanie ścian dzielących komunikację od ogrzewanych mieszkań materiałem, z którego wykonana przegroda spełni warunek współczynnika przenikania ciepłą nie większego niż 1,0W/m2K, 24. docieplenie ścian zewnętrznych – elewacja tynkowana docieplana od zewnątrz, elewacja z cegły licowej docieplana od wewnątrz, 25. wykonanie niezależnej instalacji grzewczej dla pomieszczeń mieszkalnych w oparciu o powietrzną pompę ciepła umieszczoną w wydzielonym z komunikacji pomieszczeniu technicznym.


Celem przebudowy budynku jest zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie zwiększenia ilości mieszkań będących w zasobach gminy oraz zapewnienie możliwości zamieszkania w zmodernizowanych lokalach mieszkalnych


Liczba wyświetleń podstrony: 492