Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XLIX

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2032
  PDFProjekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2032.pdf (549,26KB)
   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2024 r.pdf (503,21KB)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2024 r.pdf (282,86KB)
   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2024 – 2026, w Gminie Jemielnica
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2024 - 2026.pdf (536,97KB)
   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci, uczniów i osób dorosłych w ramach wieloletniego programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego na lata 2024-2028.pdf (407,10KB)
   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jemielnica na lata
  - 2026

  PDFProjekt uchwały w sprawie programu wspierania rodziny na lata 2024 - 2028.pdf (493,77KB)
   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienionego dla strażaka ratownika OSP oraz kandydata na strażaka ratownika OSP.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP.pdf (236,51KB)
   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Gąsiorowice.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowi Wsi Gąsiorowice.pdf (174,66KB)
   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Jemielnica.pdf (175,68KB)
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Ludowemu Klubowi Sportowemu „Naprzód Jemielnica”.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Ludowemu Klubowi Sportowemu Naprzód Jemielnica.pdf (177,08KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (393,38KB)
   
 12. Projekt uchwały w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach
  PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach.pdf (172,21KB)